Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2086

Tole mạ kẽm độ dày từ 0.25 đến 3.0 ly , dùng cán sóng tole lợp , tole đổ sàn  và xả băng để chạy xà gồ , ống hộp 

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm

Tôn mạ kẽm mềm