Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Ngày đăng : 08/03/2019 - 5:43 PM

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

 

Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương) dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan năm 2018 cho biết cả nước đã nhập khẩu 5,65 triệu tấn phế liệu sắt thép với trị giá 1,94 tỉ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 38,5% về giá trị so với năm 2017.

Riêng tháng 12.2018 nhập khẩu 535.235 tấn, tương đương 167,89 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 4,9% về kim ngạch so với cùng tháng năm 2017. Giá phế liệu sắt thép nhập khẩu trong tháng 12.2018 đạt 313,7 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 11.2018. Tính trung bình cả năm 2018, giá phế liệu sắt thép đạt 342,9 USD/tấn, tăng trên 16% so với năm 2017.
Nhật Bản là thị trường hàng đầu cung cấp phế liệu sắt thép cho Việt Nam, đạt 1,55 triệu tấn, tương đương 577,15 triệu USD, chiếm 27,5% trong tổng lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu của cả nước. So với năm 2017 thì nhập khẩu phế liệu từ thị trường Nhật Bản tăng 3,9% về lượng và tăng 30,1% về kim ngạch. Giá nhập khẩu từ thị trường này tăng 25,2%, đạt 371,7 USD/tấn.
Thứ hai là nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Mỹ cũng tăng mạnh 64,5% về lượng và tăng 99,6% về kim ngạch, đạt 1,03 triệu tấn, tương đương 368,82 triệu USD…
Tin khác

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Siết nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam